Novinky

Operace

Nemovitosti

Typ nemovitosti

Zvolte si typ nemovitosti

Okres

 

Daň z nabytí nemovitosti

Definitivní termín změny plátce daně z nabytí nemovitých věcí je 1.11.2016. Od to­hoto data bude plátcem daně kupující.

Rozhodující je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. To znamená že změna se bude týkat všech případů, kdy návrh byl podán 1.11.2016 a dále.

Zákon o ochraně spotřebitele

Dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který se týká informační povinnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. V případě, že dojde mezi stranami smlouvy ke sporu, má zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá na Českou obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.”

PENB od 1.1.2016 při pronájmu jednotky

Povinnosti vlastníků budovy, jednotky a společenství vlastníků jednotek (SVJ) upravuje § 7a výše uvedeného zákona o hospodaření energií. Pro pronájem jednotky od nového roku platí totéž, co pro její prodej před 1.1.2016. To znamená (vybíráme z  § 7a, bodu 3): Vlastník jednotky je povinen

  1. předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,
  2. předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní

smlouvy,

  1. zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky,
  2. v případě pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech, pokud prostředkovatel pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu (tzn. „G“).

A současně nadále platí, že lze PENB nahradit vyúčtováním. Vybráno z § 7a, bodu 7: Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle odstavce 1 nebo 2 (pozn. tím je myšleno stavebníkem, majitelem domu nebo SVJ), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost podle odstavce 3 písm. c) (pozn. tím je myšleno uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při pronájmu jednotky).